Termomodernizacja hal przemysłowych C1 oraz B1 na terenie Dozamel

W wyniku przetargów ogłoszonych przez Dozamel Sp. z o.o. zawarliśmy umowę na realizację zadania związanego z termomodernizacją dwóch hal przemysłowych na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Obie hale ujęte są w gminnej ewidencji zabytków – budynek C1 wybudowano w okresie międzywojennym, natomiast historia hali B1 sięga już pierwszej połowy XIX wieku. Łączna powierzchnia zabudowy hal C1 i B1 wynosi około 36 000 m2. Zadania dofinansowane są ze środków unijnych i swoim zakresem obejmują m. in. ocieplenie dachu obu obiektów i części elewacji, wymianę wszystkich okien oraz świetlików. Wykonanie tych robót stanowić będzie duże wyzwanie realizacyjne, ponieważ wymiana świetlików dachowych i okien o znacznych wymiarach ma być przeprowadzona na czynnym obiekcie bez ograniczania prowadzonej na halach produkcji.

Sumaryczna wartość zleconych robót remontowo-budowlanych wynosi około 29 milionów złotych. Prace mają zostać zakończone w IV kwartale 2020 roku.