Remont Domu Pomocy Społecznej

Od 2006 roku prowadziliśmy etapowo prace przy remoncie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach. Możemy z dumą stwierdzić, że nasza praca przy tym obiekcie została zakończona sukcesem. Zobaczcie sami 

Parę słów o obiekcie:

Obecny Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach to dawny pałac rodziny Seidlów z połowy XIX wieku. W ciągu 6 miesięcy wykonaliśmy ostatni etap remontu, a mianowicie elewację obiektu wraz z tarasem i odtworzeniem oryginalnych detali architektonicznych. Po skuciu starych tynków cementowych i naszych robotach renowacyjnych budynek zdecydowanie nabrał lekkości i został pięknie wyeksponowany na tle otaczającego go parku.