Hala Przemysłowa Partner | Generalne Wykonawstwo

Rok: 2009
Lokalizacja: Wrocław, ul. Jerzmanowska
Inwestor: Partner Sp. z o.o.
Charakterystyka: Budowa budynku magazynowego w konstrukcji stalowej wraz z zapleczem konferencyjno-biurowym oraz zagospodarowaniem przyległego terenu.

Prace budowlane objęte zakresem zamówienia :
– Roboty ziemne i fundamentowe;
– Budowa hali przemysłowej w konstrukcji stalowej wraz z obudową, świetlikami, bramami;
– Budowa biurowca w konstrukcji stalowej obudowanego w systemie Arcelor Mittal;
– Roboty murowe i żelbetowe, oraz posadzki przemysłowe;
– Instalacje elektryczne i sanitarne, wentylację i klimatyzację, instalacje technologiczne;
– Roboty wykończeniowe pod klucz;
– Drogi, parkingi, chodniki;
– Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Kubatura obiektu: 15.601,00 m3
Powierzchnia użytkowa: 2.553,00 m2

Budowa hali stalowej wchodzącej w skład obiektu Biurowo-Magazynowego Partner została wykonane w technologii Astron. Z punktu widzenia Generalnego Wykonawcy hal przemysłowych cenimy sobie system Astron między innymi za trwałość oraz bezawaryjność.

Zdjęcia obiektu zrobiliśmy przy okazji rozbudowy hali o dodatkową część magazynową w 2019 roku, czyli 10 lat po zakończeniu budowy.