W okresie ostatniego półtora roku wykonaliśmy termomodernizację dachu hali W300 (powierzchnia 20 644 m2) na terenie Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. .
Zakres prac obejmował wymianę izolacji dachu szedowego wraz z konstrukcją stalową, korytem odwadniającym oraz świetlikami dachowymi.
Dodatkowo zamierzenie budowlane obejmowało montaż systemu asekuracji, montaż drabin zewnętrznych, wymianę oświetlenia nominalnego oraz awaryjnego hali, wykonanie systemu przewietrzania oraz wymianę instalacji odgromowej.
Wszystkie prace zostały wykonane na czynnym zakładzie.